M.M.X.V.I.I.I.

[IMG]http://i66.tinypic.com/2qd0sw0.jpg[/IMG]

Ne znate vi ništa o godinama Novim,

(I koliko zastrašuju me)

O upuštanju u okršaj nov

Sa starim porocima i problemima

S unaprijed viđenim porazom.

Sve što sebi obećavam, laž po laž,

Sve čega se odričem, iz dana u dan,

Sve slomljeno i porazbijano –

Uključujući moje srce –

Sve bit će tu, u novogodišnjoj noći.

Ispremještano kroz godine, da.

Ali ništa – znam – faliti neće,

Pa, ni očaja mog.

*****

Nemate vi pojma ko je godina Nova,

(I kakva kučka ona zna biti)

Slijepa za ožiljke na mojoj duši

I za padove moje pred sjećanja na mrtve

I kad, uplakan, krijem pogled

Pred rođenim sinom.

Iznošen i krpljen život moj, nit po nit,

Moje izgubljene snove, san po san,

Sve nikad zaboravljeno i oprošteno

Uključujući grijehove moje –

Sve zateći ćete pod šljaštećom jelkom.

I bit će tu raznih ukrasa, da.

Lampica u bojama istih, starih strepnji,

Brigom naboranog krep papira,

Na vrhu jelke –

Moje staro i isprano srce

I – podno nje – dekorativna prostirka

Za otpale iglice i godine moje.

[IMG]http://i66.tinypic.com/2qd0sw0.jpg[/IMG]

Komentariši